Breadcrumbs


Käyttöehdot

N�it� World Wide Web -sivuja yll�pit�� Reckitt Benckiser (Scandinavia) A/S (Reckitt Bencksier). Avaamalla t�m�n web-sivuston sitoudut noudattamaan alla olevia k�ytt�ehtoja sek� voimassa olevaa lains��d�nt��. Sivuston k�ytt� ei ole sallittua, mik�li et hyv�ksy n�it� k�ytt�ehtoja.

 

Reckitt Benckiser pid�tt�� kaikki oikeudet muuttaa n�it� ehtoja milloin tahansa, ja siksi sinun tulee ajoittain lukea t�m�n sivun voimassa olevat k�ytt�ehdot, joihin k�ynnill�si sitoudut.

 

N�it� kotisivuja saa henkil�kohtaisesti k�ytt�� tiedonhakuun tai viihteeksi. Kaikenlainen sivujen sis�ll�n , painatus, j�ljent�minen, jakelu, muuttaminen ja hy�dynt�minen ilman Reckitt Benckiserin antamaa kirjallista suostumusta on kielletty. Sivuston k�ytt� tai sinne p��sy ei anna kolmannelle osapuolelle omistus- eik� tekij�noikeuksia. P�in vastoin n�iden sivujen omistusoikeudet kuuluvat yksinomaan Reckitt Benckiserille ja siihen liitetyille yhti�ille.

 

Mik�li toisin ei ole sovittu, n�iden sivujen omistusoikeudet ja muu materiaaliin liittyv�t immateriaalioikeudet (kaikki valokuvat ja graafiikka mukaan lukien) kuuluvat yksinomaan Reckitt Benckiserille ja sen valtuuttamille yhti�ille. Kenell�k��n ei ole lupa siirt�� omistus- ja tekij�n- ja immateriaalioikeuksia kolmannelle osapuolelle k�ytt�en p��sy� t�lle sivustolle, jonka kaikki omistus- ja tekij�n- ja immateriaalioikeudet kuuluvat t�ysin Reckitt Benckiserille tai sen valtuuttamille yhti�ille. Reckitt Benckiserin sivustoa suojelevat tekij�oikeudet ja muut siihen sovellettavat lait. Jos ette toimi n�iden tai muilla sivuilla esiintyvien k�ytt�ehtojen mukaisesti, lupanne k�ytt�� sivustoa lakkautetaan automaattisesti. Kaikki oikeudet, joihin ei ole my�nnetty erityislupaa, pid�tet��n.

 

Jos on tarve muodollisesti keskustella Reckitt Benckiser -konsernin kanssa jostakin lakiasiasta, ottakaa yhteytt� paikalliseen Reckitt Benckiser -yhti��n.Kaikki toimipisteemme l�ytyv�t organisaatiomme sivustolta reckittbenckiser.com.

 

Sivuston materiaali annetaann k�ytt��n "sellaisenaan", ilman mit��n ehtoja, takuita, tulkintoja tai muita perusteita. Reckitt Benckiser saattaa varoituksetta muuttaa sis�lt�� milloin tahansa. Sivuston sis�lt� voi olla vanhentunutta, eik� Reckitt Benckiserill� ole velvollinen p�ivitt�m��n sivustoa. Reckitt Benckiser toimittaa n�m� sivut lain salliman ylimm�israjan mukaisesti ottamatta samalla lukuun kaikki muut sivustoon mahdollisesti vaikuttavat tulkinnot, takuut, ehdot ja muut lausekkeet, paitsi n�m� k�ytt�oheet.

Sivustot, jotka on suunniteltu tiedottamaan terveysalan tuotteista tai luvallisista l��kkeist�, ei ole tarkoitettu k�ytett�v�ksi l��kint�neuvoina tai -ohjeina, vaan yksist��n henkil�kohtaiseen tai erityiseen tarkoitukseen liittyvin� yleistietoina, joihin ei pid� t�ysin turvautua. Kun on kyse henkil�kohtaisesta tilasta tai tarpeesta, on aina kysytt�v� neuvoa l��k�rilt� tai farmaseutilta.

Reckitt Benckiser ei anna takuita sivustonsa tai siihen linkitettyjen sivujen virheett�myydest� tai sis�ll�n luotettavuudesta. N�ille sivuille tehdyt merkinn�t viittaavat ainoastaan Reckitt Benckiserin valmistamiin ja myymiin tuotteisiin ja palveluihin. Reckitt Benckiser tai siihen liitetty yhti� ei ole vastuussa mist��n tarjoamansa palvelun tai sen keskeytt�misen aiheuttamasta suorasta tai v�lillisest� vahingosta, liikevoiton menetyksest�, vahingonkorvauksista tai muista seuraumuksista, jotka johtuvat a) sivuille p��syst� (tai sen puutteesta) b) n�iden sivujen jonkin osien k�yt�st� (tai k�yt�n estymisest�) c) tai n�ill� sivuilla mainittujen linkitettyjen sivustojen sis�ll�st�. Reckitt Benckiser ei takaa, ett� n�ill� sivuilla tai sinne p��syn antamassa palvelimessa ei ole viruksia tai muita vahinkoa aiheuttavia ominaisuuksia. Mahdollisten huoltokorjausten tai muutoksien aiheuttamat kustannukset kuuluvat sinulle (eik� Reckitt Benckiserille).

 

N�ille kotisivuille esim. s�hk�postitse tai internetin kautta l�hetetyt viestit ja materiaali, eiv�t ole luottamuksellisia ja k�sitell��n sellaisina ja oikeudettomina, ja Reckitt Benckiser saa yksinoikeuden niihin. L�hett�m�ll� viestej� tai materiaalia n�ille sivuille hyv�ksyt, ett� Reckitt Benckiserill� tai siihen liitetyll� yhti�ll� on lupa k�ytt�� viesti�si ja/tai materiaaliasi satunnaiseen tarkoitukseen, mukaan lukien sen esitt�minen, jakeleminen, julkaiseminen, manitseminen radiossa ja postil�hetyksiss�. Reckitt Benckiserin ei tarvitse vastata kotisivulle l�hetettyihin viesteihin, ja Reckitt Benckiser voi maksutta hy�dynt�� t�llaisia viestej� ja/tai materiaaleja. L�hett�m�si tai siirt�m�si materiaalin sis�lt� ei saa olla laitonta, uhkailevaa, v�linpit�m�t�nt�, halveksuvaa, siveet�nt�, pornografista, sopimatonta tai herjaavaa tai materiaalia, joka sis�lt�� sellaista k�yt�st� tai innostaa sellaiseen k�yt�kseen, jota pidet��n rangaistavana tekona tai lains��d�nt�� tai m��r�yksi� rikkovana.

 

Reckitt Benckiser ei voi olla vastuussa sivustolle l�hetetyst� aineistosta eik� my�nn� olevansa vastuullinen l�pik�ym��n aineistoa. Reckitt Benckiser pid�tt�� kuitenkin oikeuden poistaa mielens� mukaan sellaista aineistoa, jota yhti� jostakin syyst� pit�� sopimattomana.

 

Reckitt Benckiserin tarkoituksena on ainoastaan k�ytt�� sivustollaan esiintyvi� nimi�, logoja tai muita tavaramerkkej� niill� alueilla, joilla Reckitt Benckiserill� tai siiheen liittyvill� yhti�ill� on t�llaiseen lupa, joko (haussa olevien ja rekister�ityjen) tavaramerkkien v�lityksell� tai luvilla tai muin perustein. Kiistojen v�ltt�miseksi ei Reckitt Benckiser aio k�ytt�� mit��n nime�, logoa tai tavaramerkki� sellaisella aluella, jolle Reckitt Benckiserill� ei ole oikeutta, eik� yritys toimita tai tarjoa tuotteita ja/tai palveluja, joihin kyseinen nimi, logo tai tavaramerkki liittyy, t�llaisille alueille. N�iden sivujen tavaramerkkien tain muun sis�ll�n k�ytt� tai v��rink�ytt�, lukuun ottamatta n�iden k�ytt�ohjeiden sis�lt��, on ankarasti kielletty.

 

N�iss� k�ytt�ehdoissa noudatetaan Suomen lakia. K�ym�ll� t�ll� sivustolla, hyv�ksyt sen, ett� kiistat ratkaistaan Suomen tuomioistuimissa.